دوره های تخصصی شرکت فنی مهندسی پرتو آزمای فاران

*دوره ها تعداد محدود و به صورت پیش ثبت نام است*

1.دوره عملی وکاربردی طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی پرتابل

2.دوره اندازه گیری دقیق نوری در صنعت

3.دوره آنالیز تصاویر طیفی در اپتیک و لیزر

4.دوره عملی ساخت لیزرهای صنعتی وپزشکی وکاربردها

5.دوره مباحث ویژه کاربرد فوتونیک در صنایع پیشرفته وهایتک

دوره های تخصصی در حوزه اپتیک - لیزر و فوتونیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.