شرکت پرتو آزمای فاران

اپتیک و لیزر

شرکت فاران در زمینه توسعه سیستم های نوری یا انعکاسی مثل محصولات انعکاس نور ، اجزا نوری ، فرآیند انعکاس ، تکنولوژی پردازش سیگنال یا سیستم های نوری و طراحی، نگهداری، و تعمیر سیستم ها و تجهیزات اپتیکی، لیزری، و اپتوالکتریکی و همچنین در زمینه کنترل کیفیت روش های به کار برده شده در صنایع اپتیکی و لیزری

هوش مصنوعی

شرکت پرتو آزمای فاران در حوزه های علوم هوافضا ، مکانیک ، پزشکی و نقشه برداری از هوش مصنوعی بهره می برد.

فوتونیک

• شرکت فاران در حوزه فوتونیک ساخت و ساز در زمینه سطح لیزری، تشخیص با استفاده از لیزر برای اندازه گیری و کارهای معماری، ساختارهای هوشمند و در حوزه هوانوردی در زمینه ژیروسکوپ فوتونی که فاقد قطعات متحرک می باشد، فعالیت سیستم های لیزری در جو و فضا و در حوزه محاسبات فوتونیک در زمینه توزیع ساعت و ارتباط بین کامپیوترها، تخته مدار چاپی و… فعالیت دارد

نانو مواد

شرکت پیشرو پرتو آزمای فاران در حوزه ساخت سنسورهای نوری فعالیت دارد

تیم ما